Rekrutacja do przedszkola 2024/2025

WAŻNE!

W dniu 27.03.2023r. o godz. 13:00 nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Nr 6 na rok szkolny 2024/2025. Listy będą wywieszone w Przedszkolu Nr 6.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do dnia 04.04.2024r. do g.16:00 powinni podpisać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się   w załączniku do pobrania. Będzie także dostępny w placówce.

WAŻNE!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkola 2023/2024

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Nr 6 na rok szkolny 2022/2023.

WAŻNE!

W dniu 25.03.2022r. o godz. 13:00 nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Nr 6 na rok szkolny 2022/2023. Listy będą wywieszone w Przedszkolu Nr 6.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do dnia 01.04.2022r. do g.16:00 powinni podpisać potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się w załączniku do pobrania. Będzie także dostępny w placówce.

Druk-Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Rekrutacja