Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to rodzaj terapii pedagogicznej. Zajęcia mają za zadanie korygować i kompensować zaburzenia rozwojowe, wspierać dzieci, które:

– wymagają indywidualnego podejścia

-są nieśmiałe, mało samodzielne

– mają problemy w sferze percepcyjno – motorycznej oraz emocjonalno – społecznej

– łatwo się rozpraszają

– posiadają dysleksję, dysortografię , dysgrafię

– mają problemy ze wzrokiem i słuchem

– mają zaburzenia psychoruchowe ( uznawane są za jedne z głównych utrudnień w przyswajaniu kolejnych umiejętności w przedszkolu)

Podsumowując zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mają na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego, społecznego oraz emocjonalnego.

 

Prowadząca : Magdalena Gąsiewska