TUS

Treningu Umiejętności Społecznych

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych:

– jest grupową formą pracy z dziećmi z ASD.

– pomaga dostosować reakcje do sytuacji, zrozumieć znaczenie interakcji społecznych i pomóc prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie społeczne.

– jest programem do celowego i zaplanowanego kształtowania umiejętności

– jest narzędziem a nie metodą.

Dla kogo jest TUS:

– TUS można stosować w każdej grupie wiekowej.

– TUS nie dotyczy tylko osób z ASD – można tworzyć grupy dla osób z innymi trudnościami (agresja, dzieci nieśmiałe, dzieci zagrożone niedostosowaniem)

– bez większych dostosowań dla dzieci w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

– dla osób z większymi deficytami poznawczymi wymagane są większe dostosowania programu.

Zajęcia odbywają się w 2-4 osobowych grupach. Program Treningu Umiejętności Społecznych uczy dziewięciu podstawowych umiejętności:

  1. Zawieranie znajomości
  2. Słuchanie
  3. Zadawanie pytań
  4. Odmawianie
  5. Inicjowanie rozmowy
  6. Dyskutowanie
  7. Reagowanie na krytykę
  8. Wyrażanie krytyki
  9. Radzenie sobie z uczuciami

 

Głównym zadaniem TUS-u jest rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych.

Tematy są omawiane, a następnie odgrywane są scenki przez dzieci.

Plan spotkania różni się nieco od oryginalnych założeń, uwzględniając specyfikę zachowań

uczestników.

Prowadzące: Ewelina Laskowska i Aneta Rozmyłowicz