SÓWKI

Grupa –4 –latki –SÓWKI

Nauczycielki:   

mgr Jadwiga Andrejczyk

mgr Urszula Mioduszewska

Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Januszko      

Pomoc techniczna: Magdalena Chodorowska