SÓWKI

Grupa –6 –latki –SÓWKI

Nauczycielki:

mgr Jadwiga Andrejczyk

mgr Katarzyna Matuszewska

Nauczyciel wspomagający : mgr Emilia Salik

Język angielski : mgr Jadwiga Andrejczyk

Religia: s. Wiesława Prawdzik

Rytmika : mgr Katarzyna Nikolopoulou

Woźna oddziałowa : Magdalena Chodorowska