ACC

Alternatywne Metody Komunikacji

Zajęcia Alternatywne Metody Komunikacji to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane prze poradnię psychologiczno- pedagogiczną.  Celem Alternatywnych Metod Komunikacji jest:

  • Rozwijanie  świadomości  własnej osoby, swoich możliwości.
  • Rozwijanie umiejętności dbania o własny rozwój, posiadanie umiejętności podejmowania decyzji i wyrażania własnych potrzeb, myśli i emocji.
  • Zwiększenie  zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.
  • Możliwość nazwania swoich preferencji, zainteresowań, myśli.
  • Umożliwienie nawiązywania interakcji w życiu społecznym.
  • Wzbogacenie wiedzy o umiejętnościach i narzędziach komunikacyjnych.
  • Powiększenie zakresu umiejętności sprawczych, aby umieć zastosować komunikację w życiu codziennym .
  • Polepszenie warunków życia, zmniejszenie doświadczanego stresu, trudnych sytuacji, uzyskanie lepszej samooceny, przynależności do grupy społecznej, integracji.

W czasie zajęć z Alternatywnych Metod Komunikacji dostosowany jest  materiał do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, rozwijane są kompetencję komunikacyjne oraz językowe. Uczymy się wyrażać własne potrzeby, myśli, preferencje,  nazywać emocje za pomocą kart wyboru, znaków PECS przy ,,Metodzie porannego kręgu”, ,,Zajęciach muzycznych”, ,,Zajęciach plastycznych”. Rozwijamy mowę poprzez wzbogacanie, poszerzanie  słownika, wydłużanie wypowiedzi przy pomocy: komunikacji wspomagającej, książeczkach, wierszach, piosenkach AAC, treningu słuchowego Metodą Krakowską, programu Knillów,  Symultaniczno- sekwencyjnej nauce czytania- Metodą Krakowską oraz ćwiczeniach usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego.

Prowadząca:

Agnieszka Szurgot