Programy edukacyjne

Programy realizowane w naszym przedszkolu

L.p. Nawa programu Autor programu
1.        „Od zabawy do nauki”- program wychowania przedszkolnego- dobre praktyki.

Wydawnictwo „Nowa Era”

D. Kucharska

A. Pawłowska- Niedbała

D. Sikora Banasik

I. Zdroszczyk

J. Święcicka

E. Wilkos

2.        „Elementarz sześciolatka”- program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie do szkoły.

Wydawnictwo „Nowa Era”

S. Doroszuk

J. Gawyszewska

J. Hermanowicz

K. Kamińska- Dolata

3.        „Zbieram, poszukuję, badam”- program wychowania przedszkolnego.

Wydawnictwo „Nowa Era”

D. Dziamska

M. Buchnat

4.        „Dziecko w swoim żywiole”- program wychowania przedszkolnego.

Wydawnictwo „Nowa Era”

D. Kucharska

A. Pawłowska- Niedbała

D. Sikora Banasik

I. Zdroszczyk

J. Święcicka

E. Wilkos

5.        „Playtime”- Teacher ‘s Book.

Oxford University Press

Claire Selby
6.        „Mały Europejczyk”- program własny. A. Radomska
7.        „Pierwsze dni w przedszkolu”- program adaptacyjny dla

 3-latków.

M. Osewska

J. Andrejczyk

8.        „Mały Artysta”- program koła plastyczno-konstrukcyjnego. A. Miszkiel
9.        „Bezpieczny przedszkolak”- program profilaktyczny. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ,

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki 

10.    „Skrzat”- program koła teatralnego. E. Śliwińska

D. Grzesiukiewicz

11.    „Przygoda z muzyką”- program własny. E. Żółtek
12.    „W krainie bajek i baśni”- program koła czytelniczego.  D. Futyma
13.    „Wprowadzanie dziecka  w świat języka angielskiego”- program nauczania języka angielskiego realizowany na zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018. K. Matuszewska

J. Andrejczyk

 

Programy stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisują także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.  Wyznaczają właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym.