Rewalidacja

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane prze poradnię psychologiczno- pedagogiczną.  

          Celem rewalidacji jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb oraz przygotowanie go do codziennego życia tak, aby było zaradne, umiało świadomie sterować własnym życiem i zachowaniem, by mogło uczestniczyć w kolejnym etapie edukacyjnym.

Podczas zajęć każde dziecko pracuje wg Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego. Proponowane przeze mnie zajęcia rewalidacji indywidualnej mają na celu:

– rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

– doskonalenie rozwoju percepcji słuchowej,

– usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– rozwijanie kompetencji społecznych,

– doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie funkcji poznawczych tj, koncentracja uwagi, pamięć, naśladowanie, myślenie

– usprawnianie motoryki małej i dużej,

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

Podczas zajęć wykorzystuję następujące metody pracy: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, ćwiczenia grafomotoryczne    wg H. Tymichowej, elementy metody Integracji Sensorycznej, różnorodne techniki plastyczne np. malowanie dziesięcioma palcami, stemplowania, masa plastyczna, zabawy paluszkowe, wierszyki masażyki, metoda aktywności ruchowej wg M. Ch. Knill, elementy metody behawioralnej.

Na ten rodzaj zajęć prowadzonych przeze mnie uczęszcza troje przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Prowadzący:  Rodzaj terapii:
mgr Katarzyna Omilian Rewalidacja logopedyczna
mgr Aneta Rozmysłowicz Rewalidacja indywidualna metodą Terapii Ręki

Rewalidacja indywidualna z elementami 

metody TUS

Rewalidacja  metodą TUS – zajęcia grupowe

mgr Ewelina Laskowska Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualna z elementami

 metody TUS

Rewalidacja  metodą TUS  –  zajęcia grupowe

mgr Patrycja Wójcicka Rewalidacja indywidualna
mgr Emilia Salik Rewalidacja indywidualna
mgr Agnieszka Szurgot Rewalidacja Indywidualna Metodą AAC