Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej: „ Słoneczna Szósteczka dla Julci”

Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej: „ Słoneczna Szósteczka dla Julci”

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość
 
– DZIĘKUJEMY !

Dyrekcja, grono pedagogiczne Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka  w Augustowie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Julci.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w nasza akcję- bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia kiermaszu bożonarodzeniowego ,,Słoneczna Szósteczka dla Julci ” w dniach 5 i 13 grudnia 2019r.

Razem udało się nam zebrać kwotę 2250, 64 zł. Zebrane pieniądze poprzez Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Augustowie zostaną przekazane rodzicom Julci na dalszą rehabilitację i leczenie.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Dziękujemy

Nie zawiedliście…