Druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice

 Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Druk do pobrania u wychowawcy grupy oraz na  www.przedszkole.home.pl/. Termin składania deklaracji jest od 21 lutego do 28 lutego 2017 roku.

  • Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.
  • Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w naszej placówce.

 Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 pobierz