Pokazy naukowe Dr Wow

W dniu 10.04. 2017r w naszym słonecznym przedszkolu miały miejsce pokazy naukowe, prowadzone przez trenerów z akademii Doktora Wow, w ramach projektu „Czym skorupka nasiąknie za młodu…”. Celem spotkania z przedszkolakami było rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi. Dzieci z zapartym tchem obserwowały i brały udział w magicznych eksperymentach i doświadczeniach. Przystępna i atrakcyjna forma pokazów sprzyjała zdobywaniu wiedzy według myśli Alberta Einsteina, iż „[…] nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję rozwijać czynności intelektualne stosowane w poznawaniu siebie i swojego otoczenia, sprawdziły istnienie ciśnienia atmosferycznego oraz przekonały się jakimi prawami „rządzi się” kosmos oraz czy możliwe byłoby tam wzajemne słyszenie się. Jeszcze długo po pokazach młodzi Einsteini wymieniali się wrażeniami po tak ciekawych zajęciach.