Dzień Rodziny w grupie Krasnali

W dniu 9.06 w najmłodszej grupie przedszkolnej odbyło się Święto Rodziny. Dzieci wcieliły się w rolę zwierzątek a także narratorów opowieści o rodzicach. Krasnale zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, muzyczne i aktorskie. Rodzice pękali z dumy widząc tak wielkie postępy swoich pociech. Gratulujemy dzieciom cudownego występu!

Raport EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przedstawiony poniżej raport dotyczy EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – przeprowadzonej w naszym przedszkolu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, jakie wynikają z przeprowadzonych badań, a także do lektury całego raportu.

Działania przedszkola podejmowane na rzecz edukacji czytelniczej:

Ad. 1 Nauczyciele codziennie, 2 lub 3 razy w tygodniu podejmują działania na rzecz czytelnictwa wynikające z przyjętego programu wychowawczo-dydaktycznego.

Ad. 2 Nauczyciele stosują zróżnicowane metody i formy pracy realizując założenia promujące czytelnictwo w pracy z dziećmi. Głównymi z nich są: czytanie literatury dziecięcej, małe formy teatralne, pogadanka / rozmowa na temat treści utworu, konkursy recytatorskie.

Ad. 3 Podejmowane działania prowadzone są w sposób systemowy. Nauczyciele podejmują je poprzez różnorodne metody i formy pracy bezpośrednio z dzieckiem, współpracę z instytucjami oraz organizowanie akcji promujących czytelnictwo a także poprzez współdziałanie z rodzicami.

Ad. 4 Przedszkole prowadzi działania włączające rodziców do podejmowania działań na rzecz edukacji czytelniczej. Najczęściej podejmowane z nich to: prowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zachęcanie do przygotowywania dzieci do konkursów, kształtowanie świadomości na temat wartości edukacji czytelniczej.

Ad. 5 Najbardziej atrakcyjnymi działania w opinii dzieci i rodziców są: akcje służące promocji czytelnictwa, zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy oraz wystawianie teatrzyków.

Ad. 6 Najbardziej efektywne działania w opinii nauczycieli to: zajęcia dydaktyczne z edukacji czytelniczej z wykorzystaniem skutecznych metod pracy, stosowanie małych form teatralnych oraz korzystanie z kącika czytelniczego.

Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Dni otwarte w naszym przedszkolu.

         W sobotę 03.06.2017roku odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września rozpoczną edukację przedszkolną. Dzieci zapoznały się z paniami, obejrzały sale, pobawiły się i obiecały, że wrócą do nas po wakacjach. Do zobaczenia !!!

Zajęcia muzyczno – taneczne pod hasłem „Tańczące stopy”

W dniu 11.05. 2017r. w naszym przedszkolu odbyły się kolejne spotkania Rodziców i dzieci w ramach zadania publicznego „Czym skorupka nasiąknie za młodu”. Zajęcia muzyczno – taneczne pod hasłem „Tańczące stopy” prowadziła Pani Elżbieta Żółtek. Rodzice wraz z dziećmi tańczyli, śpiewali wesołe piosenki a także brali udział w zabawach ruchowych. Skoczna muzyka, będąca tematem przewodnim spotkania, „porywała” stopy uczestników do wspólnego tańca i zabawy! 

Dzieci z grupy Misiów wybrały się na lekcję biblioteczną do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dzieci z grupy Misiów wybrały się na lekcję biblioteczną do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Celem spotkania było promowanie czytelnictwa i rozbudzanie zainteresowań książką. Przedszkolaki przemierzyły wiele ciekawych krain i poznały nowych bohaterów. Postanowiły także częściej odwiedzać to niezwykle inspirujące miejsce. Zachęcamy Rodziców do pomocy w realizacji tego zamierzenia:)