Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

OGŁOSZENIE

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 20222023

Wypełnioną deklarację należy złożyć w terminie od 14 do 21 lutego 2022 r.