Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

OGŁOSZENIE

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

druk deklaracji do pobrania na stronie:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rok 2024-2025

Wypełnioną deklarację należy złożyć w terminie od 7 do 21 lutego 2024 r.