Granty przyznane nauczycielom przez Burmistrza Miasta Augustowa

W naszym przedszkolu realizowane będą granty przyznane nauczycielom przez Burmistrza Miasta Augustowa w ramach realizacji Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r., których celem m.in. jest:
• wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
• inspirowanie przedszkoli do rozszerzania oferty zajęć poza przedszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, jak również organizujących czas wolny,
• inspirowanie przedszkoli do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
• stymulowanie aktywności twórczej dzieci zdolnych i utalentowanych,
• inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności poza przedszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Tytuły realizowanych grantów w naszym przedszkolu:

„Programowanie i kodowanie na dywanie”

Zajęcia mają na celu rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji, ustalanie położenia przedmiotów, doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i zespołach.

„Mali badacze- zajęcia badawcze”

Zabawy badawcze będą miały na celu gromadzenie doświadczeń, wiadomości , odkrywanie wiedzy o świecie oraz doskonalenia umiejętności korzystania i posługiwania się nowymi przedmiotami oraz doznawanie przyjemnych przeżyć intelektualnych i estetycznych.

„Muzyka najlepszą aktywnością przedszkolaka”

Zajęcia mają na celu umuzykalnienie dziecka oraz zamiłowanie do śpiewu, muzyki, gry na instrumentach perkusyjnych i ruchu przy muzyce.

„Rączki pracują od zabawy do precyzji”- zajęcia z zakresu terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, poznawanie różnych faktur i struktur.