Konkurs wielkanocny 23.03.2018

Konkurs cieszył się dużą popularnością, gdyż zostało zgłoszonch 57 prac.Komisja konkursowa przyznała 3 pierwsze miejsca, które zajęli;Julia Woroniecka,Wiktor Gnidziejko oraz Zuzanna Kamińska, 2 drugie miejsca otrzymali:Maja Gieniusz i Damian Drażba , 2 trzecie miejsca zajęli: Kacper Woroniecki oraz Jakub Kirjaka oraz 15 wyróżnień:Kacper Ułanowicz,Kuba Uklejewski, Emilia Pietuszewska, Sebastian Kwiatkowski, Kinga Rułkowska, Martyna Skindzier, Amelia Pacuk, Maja Pacuk, Wiktoria Bryks,Lena Michniewicz,Maja Modzelewska,Ola Wojtulewicz, Amelia Giedrojć, Jakub Szymonko, Julia Kamińska. Wszystkie prace zostały nagrodzone upominkami oraz dyplomami. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie.