„Matematyka w przedszkolu ” – zajęcia dodatkowe z października, listopada oraz grudnia.

Dzieci doskonaliły umiejętność układania oraz odtwarzania rytmów, dostrzegania rytmu dnia, tygodnia oraz kalendarza. Ćwiczyły orientację w położeniu przedmiotów w przestrzeni oraz kierunków (lewa- prawa). Doskonaliły umiejętność rozróżniania figur geometrycznych oraz budowania z nich kompozycji 😉