„Matematyka w przedszkolu „

„Matematyka w przedszkolu ” – zajęcia dodatkowe ze stycznia, lutego oraz marca. Dzieci doskonaliły umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę, liczyły oraz porównywały zbiory. Przedszkolaki przeliczały w dostępnym zakresie, stosowały liczebniki porządkowe i główne. Dzieci używały znaków „mniej”, „więcej”, „tyle samo” oraz wykonywały zadania dotyczące kodowania 😉