Misie

MISIE

II Grupa 5-latków

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE:

 Nauczycielki: mgr Elżbieta Żółtek,  mgr Anna Miszkiel

Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Januszko

St. woźna: Wiesława Dąbrowska