Od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

INFORMACJA!!!

Szanowni Rodzice!

– od dnia 19 kwietnia 2021r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie świadczy opiekę oraz zajęcia dydaktyczne dla wszystkich dzieci  z naszej placówki,

godziny otwarcia przedszkola: 6:00-17:00,

– nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodne      z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi Głównego inspektora Sanitarnego              w sprawie Covid-19 (m.in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób wchodzących do placówki),

– przypominam o procedurze dotyczącej przyprowadzania i odbiorze dziecka z placówki.

Dyrektor

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Augustowie