Oferta dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm oraz inne niepełnosprawności sprzężone.

Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola – do oddziału  specjalnego
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na autyzm oraz inne niepełnosprawności sprzężone

Drogi rodzicu,

jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do naszej placówki od 1 września 2020 roku wystarczą tylko dwa kroki:

  1.  wypełnić kartę zgłoszeniową 
  2. dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 

Naszym atutem jest fachowa opieka wykwalifikowanej, przyjaznej kadry (pedagodzy, oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuci, logopeda).Pracujemy w grupie do 5 dzieci.

Program pracy dzieci niepełnosprawnych  w oddziale specjalnym realizuje obowiązującą podstawę programową. Został on opracowany  w wyniku diagnozy potrzeb przedszkolaków  w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych.

Główną formę pracy  stanowią indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych  zapewniamy terapie specjalistyczne:

  • indywidualną terapię pedagogiczną,
  • indywidualną i grupową terapię logopedyczną,
  • terapię SI (integracja sensoryczna),
  • trening umiejętności społecznych (TUS)
  • terapię ręki
  • alternatywne metody komunikacji
  • terapia neurotaktylna
  • terapia wyciszająca i wspomagająca w Sali doświadczania świat

Przedszkole posiada: salę doświadczania świata, Integracji Sensorycznej, gabinet logopedyczny, sale do zajęć edukacyjnych.Uwzględniamy również diety bezmleczną, bezglutenową, refluksową, hipoalergiczną.

Tu znajdziecie nie tylko bezpieczeństwo, radość, miłość, ale również zrozumienie i pomoc.

Zapraszamy!  Zapisy trwają!