PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECKA w PRZEDSZKOLU NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA w AUGUSTOWIE,    

Informacja

Zgodnie z Aneksem do

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECKA w PRZEDSZKOLU NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA w AUGUSTOWIE,                            

od dnia 16 listopada 2020r. do odwołania

wprowadzone zostają następujące zmiany w organizacji pracy przedszkola:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci pod drzwi główne przedszkola, gdzie dziecko jest przejmowane przez pracownika i prowadzone do szatni oraz grupy przedszkolnej.
  2. Odbiór dziecka odbywa się od godz. 14.00 ( w wyjątkowych sytuacjach można dziecko odebrać wcześniej).
  3. Rodzic/ opiekun prawny chcący odebrać dziecko:

– informuje pracownika przy drzwiach głównych lub poprzez domofon przedszkolny- nauczyciela grupy,

– dziecko ubrane, przekazane jest przez pracownika przedszkola rodzicowi/opiekunowi prawnemu przy drzwiach głównych.

  1. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając i odbierając dziecko potwierdza czynność kartą magnetyczną na czytniku przy drzwiach głównych (rano i popołudniu- czytnik wewnętrzny).

Ww. zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego w budynku przedszkola.

Proszę stosować się do przedstawionych zasad oraz zachowania dystansu społecznego podczas przyprowadzania i odbioru dzieci  z przedszkola.