Przedszkole Nr 6 w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2024. Informacje

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 348/2023 r Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 18.12.2023 r. Przedszkole Nr 6 w Augustowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2024 r.
W związku z tym Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny do wychowawców poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie:

06 maja – 24 maja

Potrzebujący rodzice mogą skorzystać również z pobytu dziecka w innych przedszkolach (zgłoszenia należy dokonać osobiście w przedszkolu, które pełni w danym czasie dyżur).
Przypominamy również, iż zgodnie z art.31 Konwencji Praw Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
Opłatę za wyżywienie należy uiścić z góry, w przypadku naszego przedszkola do:
21 czerwca 2024r.

*24 maja 2024r. jest ostatecznym terminem składania zgłoszeń