Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

W terminie od 20.02.2018 r. do 28.02.2018 r. do godz.15.00 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą złożyć deklarację o kontynuacji wychowania  przedszkolnego. Od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. do godz. 15.00 można będzie złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegóły poniżej: