Rytmika

ZAJĘCIA MUZYCZNE

W każdy czwartek  w przedszkolu rozbrzmiewa dźwięk pianina,  są to zajęcia muzyczne. Wszystkie dzieci chętnie w nich uczestniczą. Pięknie uczy dzieci śpiewać oraz tańczyć pani Katarzyna Nikolopoulou.