Wpłata na paczkę noworoczną.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniami Rady Rodziców do dnia:  30 listopada 2020 należy dokonywać wpłat na paczkę noworoczną w kwocie: 50 zł. Wpłat dokonujemy u pań nauczycielek w grupach poprzez przekazanie osobom odbierającym dzieci w holu przedszkola podpisanej i zaklejonej koperty z danymi:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • nazwa grupy,
  • kwota,
  • cel zbiórki.