Rekrutacja do przedszkola 2024/2025

WAŻNE!

W dniu 27.03.2023r. o godz. 13:00 nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Nr 6 na rok szkolny 2024/2025. Listy będą wywieszone w Przedszkolu Nr 6.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do dnia 04.04.2024r. do g.16:00 powinni podpisać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk znajduje się   w załączniku do pobrania. Będzie także dostępny w placówce.

WAŻNE!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji.

WAŻNE! Standardy Ochrony Małoletnich

WAŻNE!

Na stronie internetowej naszego przedszkola   w zakładce: Na poważnie został opublikowany  dokument: Standardy Ochrony Małoletnich opracowany zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r.     o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy      (Dz. U. poz. 1606). Zachęcamy do zapoznania się przez rodziców i opiekunów prawych dzieci uczęszczających do naszej placówki.