Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie

Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna szósteczka w Augustowie  zobacz